Nejčastější problémy, se kterými se na nás obracíte

 • neurotické příznaky a poruchy
 • úzkostné a panické poruchy
 • depresivní poruchy
 • psychosomatické potíže
 • zvládání závažných somatických onemocnění (chronická onemocnění , psychoonkologie)
 • osobnostní poruchy
 • závislosti
 • zvládání životních krizí a změn
 • problémy v mezilidských vztazích
 • výchovné problémy, školní a vzdělávací problémy u dětí a dospívajících
 • zvládání a řešení domácího násilí