Vztahové poradenství

Mgr. Ludmila Hudcová | Beroun - Wagnerovo nám.1541 - Beroun

Mgr. Ludmila Hudcová

Jste pro nás partnerem

s jehož pomocí směřujeme k cíli, který jste si předem stanovil, a jehož obsah

můžete v průběhu péče po naší vzájemné dohodě korigovat.                                                                                                                                                                                                                                                     

Za důležité považujeme:  

Duševní rovnováhu, zvládání stresu
Znovunalezení osobní síly

Přijetí a prožití svého života naplno
Žít v uspokojivých vztazích a zůstat sám sebou

Citlivou a důslednou výchovu dítěte s respektem k jeho jedinečnosti

Kontakt

e-mail

ludmila@hudcova.cz

telefon

+420 603 893 853